از تمام مهمانان عزیز خواهشمندیم تا قوانین ذیل را مراعات نمایند

.آوردن اسلحه به داخل هوتل ممنوع بوده و در صورتیکه همرای شما اسلحه باشد برای مسوول ریسیپشن تسلیم نموده کارت اخذ نمایید

.از آوردن و استفاده نمودن مواد نشه آور در داخل هوتل خودداری نمایید

.طبق پالیسی هوتل آوردن مهمان به اطاق ها ممنوع بوده و در اوقات عاجل میتوانین از رستورانت گولدن استار برای ملاقات مهمانان خود استفاده نمایید

.طبق معمول دروازه هوتل بعد از ساعت 12:00 شب بسته خواهد بود بنابرین از شما مهمانان محترم خواهشمندیم تا بعد از ساعت ذکر شده به بیرون از هوتل رفت آمد نکنید

هر گاه مهمان اتاقی را برای یک شبانه روز بوک مینماید تایم ورود مهمان مشخص نبوده اما تایم رفت الی 12:00 بعد از ظهر بوده و در صورتیکه مهمان بعد از تایم مشخص شده چک اوت مینماید بالای .آن چارچ شده که چارچ آن فی ساعت (500) افغانی میباشد

.در صورت بوک نمودن اتاق برای یک شب کرایه اتاق باید پیش پرداخت گردیده و در صورتیکه برای چند روز و یا بیشتر از آن بوک گردد مهمان باید پنجاه فیصد کرایه اتاق را پیش پرداخت نماید

.در قسمت حفظ و نگهداری موبل و فرنیچر اتاق مهمان مسوول بوده و در صورت وارد شدن خساره به وسایل مربوط به اتاق مهمان مکلف به پرداخت خساره آن میباشد

.بابت صفایی اتاق مهمان اگر مشکلی داشته باشد میتواند به شماره ریسیپشن در تماس شود تا اجرآت صورت گیرد

در صورتیکه مهمان با خود پول نقد و یا جواهرات قیمتی داشته باشد در هنگام خروج از هوتل مذکور باید وسایل ذکر شده را یا با خود برده و یا به مسوول هوتل تسلیم نماید در غیر آن مسوولیت بعدی .آن به دوش اداره هوتل نمیباشد

.از ایجاد سر و صدای بی مورد در اتاق خودداری نموده تا باشد برای دیگران مزاحمتی ایجاد نکنیم

زمانیکه مهمانی میخواهد هوتل را ترک نماید یک روز قبل خروج آن از هوتل باید تمام مراحل مالی و قانونی خود را تکمیل نموده و بعدا
از هوتل .خارج گردد

.از تمام مهمانان محترم خواهشمندیم تا به تمام اصول و قوانین امنیتی هوتل پابند بوده و از آن اطاعت نمایند تا باشد همه در فضای مملو از آرامش به کار خود ادامه بدهیم

مهمانان محترم در صورت مواجع شدن به هر گونه بد رفتاری از سوی پرسونل هوتل میتوانند به اداره هوتل مراجعه نمایند تا ما بتوانیم برای دور زدن عناصر مخرب در هوتل که باعث بد نامی .هوتل میگردد اقدام نموده و برای ایجاد روابط نیک و حسنه میان پرسونل و مشتریان محترم اقدامات لازم را اتخاذ نماییم

مهمانان که بدون درجریان کذاشتن مسولین هوتل از اطاق خود در اطاق شخص دیگری داخل گردد در صورت مشاهده شان در کمره های امنیتی فورا به ارگان های امنیتی معرفی میگردند درآن صورت .حق شکایت را ندارند

.در صورت که اطاق برای دو نفری بوک شده باشد اگر شخص سوم بود باش نماید قیمت اطاق بالای شخص سوم 50 فیصد چارج میگردد

.در صورتیکه مهمان کالا برای شستن داشته باشد برای شان شسته میشود اما با چارچز 150 افغانی

.برای مهمانان اتاق 20 فیصد تخفیف در مینوی غذایی رستورانت در نظر گرفته شده است

.در صورتیکه کارت لفت و یا کیلی اتاق از نزد مهمان مفقود گردد 1000 افغانی باید پرداخت بکنند

.در صورتیکه مهمان اتاق دو نفر باشند صبحانه یک مهمان فری بوده و بالای مهمان دیگر شان چارچز میشود

خدمات رایگان اتاق ها شامل موارد ذیل میباشد

صبحانه:( شامل بوفه بوده البته تایم بوفه هوتل مذکور از 8:00 صبح الی 09:30 صبح میباشد در صورتیکه مهمان از تایم مذکوره تخطی نماید بل آن توسط مهمان 500 افغاتی پرداخته میشود
وایفای
آب نوشیدنی:( هوتل مکلف است تا به تعداد دو بوتل آب یک و نیم لیتره را در طول یک شبانه روز برای مهمان بپردازد)
تهیه تمام وسایل مربوط به حمام و تشناب (از قبیل شامپو جانپاک صابون وغیره…) بدوش مدیریت هوتل بوده و برای آماده سازی آن مکلف است